Δες φώτο

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Faces of Migration (Τα πρόσωπα της μετανάστευσης) επιδιώκει να συνδέσει την  προώθηση, υιοθέτηση και εφαρμογή των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη μετανάστευση.

Η Ατζέντα 2030 αποτελείται από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που δεσμεύουν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ευημερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.  Η προθεσμία για την υλοποίησή τους είναι το 2030.

Παράλληλα, η μετανάστευση συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς 11 από τους 17 στόχους της είναι σχετικοί με τη μετακίνηση πληθυσμών, ενώ ο βασικός στόχος της Ατζέντας 2030 είναι «Να μη μείνει κανείς πίσω», συμπεριλαμβάνοντας τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Η σύνδεση μετανάστευσης και βιώσιμης ανάπτυξης είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και την προώθηση του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων.

Στόχος του προγράμματος είναι να αλλάξει ο δημόσιος διάλογος και οι πολιτικές διχασμού της κοινωνίας και να συνδέσει ανθρώπους που υποφέρουν από τις ανισότητες μέσα από την εφαρμογή των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν την απάντηση για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους και όλες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα διοργανώσουμε συμμετοχικά σεμινάρια με ακτιβιστές, ενεργούς πολίτες, δημοσιογράφους και μέλη τοπικών οργανώσεων με στόχο να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και μετανάστευσης.

Από κοινού με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα υλοποιήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν την κατανόηση των νέων σχετικά με τα θέματα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών.

Απώτερος στόχος των δράσεών μας είναι να πιέσουμε τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να υιοθετήσουν μεταναστευτικές πολιτικές βασισμένες στην αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια, εφαρμόζοντας  τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (DEAR). Η υλοποίησή του ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019 και αναμένεται να διαρκέσει 3 χρόνια.

Μαζί με την ActionAid Hellas, οι παρακάτω οργανώσεις συμμετέχουν στο Faces of Migration: 

DIAKONIE - ČCE (Τσεχία - συντονίστρια του προγράμματος)

Το Κέντρο Ανακούφισης και Ανάπτυξης της Τσεχίας Diaconia είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση της Τσεχίας που ειδικεύεται σε προγράμματα βοήθειας, ανάπτυξης και κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο για την αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών, υγειονομικών και οικονομικών ζητημάτων.

GCAP-  Global Call to Action Against Poverty (Βέλγιο)

Το κίνημα GCAP διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Έχει οργανώσει κοινοτικές και εθνικές διαβουλεύσεις σε 39 χώρες από το 2013. Το 2015 κινητοποιήσε 32 εκατομμύρια ανθρώπους για να δράσουν κατά της φτώχειας, της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής. Το GCAP αποτελείται πάνω από 11.000 ΜΚΟ, οργανωμένες σε 58 εθνικές πλατφόρμες.

FOCSIV (Ιταλία)

Η οργάνωση FOCSIV - Το Volontari nel mondo είναι η μεγαλύτερη Ιταλική Ομοσπονδία χριστιανικών ΜΚΟ και οργανισμών αποστολής εθελοντών που εργάζονται για την "ανάπτυξη του συνόλου του πληθυσμού " τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ambrela – Platform for Development Organisations (Σλοβακία)

H Αmbrela είναι μια δίκτυο 27 κυρίως μη κυβερνητικών οργανισμών στη Σλοβακία που εστιάζει στη συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αναπτυξιακή βοήθεια και την εκπαίδευση τόσο στη χώρα όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Povod (Σλοβενία)

H οργάνωση Povod (Ινστιτούτο Πολιτισμού και Ανάπτυξης των Διεθνών Σχέσεων στον Πολιτισμό), συντονίζει τις δράσεις για την Ατζέντα 2030 στη Σλοβενία για να παρακολουθεί την εφαρμογή της στο εσωτερικό της χώρας, να υποστηρίζει δραστηριότητες υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών και να προωθεί την εφαρμογή των στόχων σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων της κοινωνίας.

Bulgarian Platform for International Development (Βουλγαρία)

Η Πλατφόρμα για τη Διεθνή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας (BPID) είναι ένα δίκτυο 15 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της χώρας που εργάζονται στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες του BPID επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην ευαισθητοποίηση και άσκηση θεσμικής πίεσης σχετικά με θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας, την Ατζέντα 2030, τη μετανάστευση,  την παγκόσμια εκπαίδευση, ανάμεσα σε άλλα.