Δες φώτο
27.01.2021

Στόχος 4 [ποιοτική εκπαίδευση]: Οι ίσες ευκαιρίες στην ποιοτική εκπαίδευση για όλους είναι μία επένδυση για ένα βιώσιμο αύριο παγκοσμίως

Η εκπαίδευση είναι μία αξία που βλέπει σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής και κοινωνίας. Η έλλειψή της παράγει και παράγεται σε συνθήκες φτώχειας, συγκρούσεων και έλλειψης υποδομών και ανάπτυξης.

Αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 57 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να μην φοιτούν σε σχολεία, ενώ 103 εκατομμύρια νέοι παγκοσμίως παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις γραμματισμού, με το 60% των νέων να είναι γυναίκες.

Δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα από τα μισά παιδιά που δεν φοιτούν σε σχολεία ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική. Ούτε τυχαίο είναι επίσης ότι περίπου τα μισά παιδιά που δεν πηγαίνουν καν στο δημοτικό ζουν σε περιοχές που βάλλονται από συγκρούσεις. Και σε τέτοιες συνθήκες πως είναι δυνατόν να αναρωτιέται κάποιος γιατί οδηγούνται οι άνθρωποι στη φυγή;

Η πλειοψηφία των μεταναστών έρχεται από χώρες που η εκπαίδευση έχει πολύ δρόμο για να θυμίσει αυτήν των αναπτυσσόμενων κρατών. Η ανάγκη όμως για δημιουργία των δομών μίας ποιοτικής εκπαίδευσης αποτελεί μονόδρομο για την ευρύτερη βελτίωση της ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη παγκοσμίως.

Φιλόδοξες κινήσεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν αλλάξει αρκετά την εικόνα τόσο στην πρόσβαση, όσο και στην ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων στα σχολεία αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Για αυτό και όλοι μαζί, οργανωμένα και ο καθένας ξεχωριστά, μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή η ανισότητα να αποτελεί κάποια στιγμή παρελθόν. Να μπορέσουν οι διακρίσεις βάσει του φύλου να γίνουν παρελθόν. Να μπορέσει ο αποκλεισμός για τα άτομα με αναπηρίες, τους κάθε λογής ευάλωτους αλλά και τους αυτόχθονες λαούς να γίνουν παρελθόν.

Στην πράξη λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθούν και να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, με πρόσβαση σε όλους. Στην πράξη επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικά μαθησιακά προγράμματα, με σωστά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, όπως και να αυξηθούν οι διαθέσιμες υποτροφίες στις χώρες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όταν επενδύεις στα παιδιά και στους νέους μεταλαμπαδεύοντας τις σωστές αξίες και δεξιότητες, τότε το μόνο που μπορείς να περιμένεις είναι ένα καλύτερο αύριο. Κανένας μετανάστης δεν έφυγε από έναν τόπο που είναι ανθρώπινος, ασφαλής και φιλικός των ονείρων, απεναντίας. Έφυγε ακριβώς για να τον βρει.

Στην Ευρώπη το 2018 υπήρχαν 13 εκατομμύρια μετανάστες με χαμηλή εκπαίδευση και δεν είναι τυχαίο που η Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (ΠΕΣ) και η Μαθητική Διαρροή (ΜΔ) συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα παγκοσμίως.

Στη χώρα μας το ποσοστό έχει μειωθεί στο 6% (2017), ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, με τις δράσεις να συνεχίζονται ενισχύοντας τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Σε όλα τα παραπάνω στοχεύει ο Στόχος 4: Για μία εκπαίδευση όπου όλοι ανεξαιρέτως θα ολοκληρώνουν μία ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό στη συνέχεια θα μπορεί να οδηγεί και σε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο τελικός στόχος θα είναι να μπορούν όλοι, χωρίς διακρίσεις, να δημιουργούν για τη ζωή τους τις προϋποθέσεις για μία αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα που θα προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει όλους σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής που θα στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ειρήνη, στην πολυπολιτισμικότητα και στην ανάδειξη της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη για έναν κόσμο που μας χωράει όλους.