Δες φώτο
26.01.2021

Στόχος 17 [συνεργασία για τους στόχους]: Η συνεργασία είναι ο στόχος που περιέχει και τον περιέχουν όλοι οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

«Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να δoυλέψουμε παρέα, είναι επιτυχία» είχε πει χαρακτηριστικά ο Henry Ford. Ο τελευταίος εκ των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει ακριβώς αυτό: τη διεθνή συνεργασία ώστε να μπορέσει το σύνολο των στόχων να γίνει σιγά σιγά πραγματικότητα, άρα μία επιτυχία.

Για τον ΟΗΕ, η συνεργασία προϋποθέτει ενίσχυση όλων των μελών ώστε να μπορούν να δουλεύουν μαζί και αυτός είναι ο τελικός προορισμός ενός δύσκολου ταξιδιού σαν και αυτό.

Η συνεργασία βέβαια αφορά τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο διεθνές περιβάλλον των χωρών. Είναι μία βασική προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης να μπορούν να συνεργάζονται οι κυβερνήσεις με τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες τους. Αυτό σημαίνει ένα κοινό όραμα με κοινούς στόχους που θα βασίζονται σε ανθρωποκεντρικές αρχές και αξίες, προκειμένου να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή, τόσο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσο και σε ενδοηπειρωτικό και παγκόσμιο.

Και σε αυτόν τον στόχο τονίζεται η σημασία της υποστήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να μπορέσουν, εκτός των άλλων, να συγκεντρώνουν δεδομένα υψηλής αξιοπιστίας και ανάλυσης βάσει διαφόρων παραγόντων (όπως το είσοδημα, το φύλο, το μεταναστευτικού στάτους κα ).

Η ανάγκη μετατόπισης των ιδιωτικών πόρων που μετράνε τρισεκατομμύρια δολάρια προς άμεσες και μακροχρόνιες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της αγοράς και ζωής των αναπτυσσόμενων χωρών, έχει γίνει επείγουσα αν θέλουμε πράγματι να πετύχουμε τους στόχους μίας βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Η υποστήριξη των υποδομών και μεταφορών, της βιώσιμης ενέργειας και της τεχνολογίας της επικοινωνίας είναι κάποιες από αυτές. Για αυτό θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι κανονισμοί και με τον απαραίτητο εθνικό μηχανισμό εποπτείας και τους ελεγκτικούς θεσμούς, να δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να επιτρέπονται και να ενισχύονται τέτοιες επενδύσεις.

Σήμερα, μπορεί ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στην Αφρική να έχει διπλασιαστεί αλλά υπάρχουν ακόμα 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως που δεν το χρησιμοποιούν, με το 90% από αυτούς να ανήκουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εντύπωση προκαλεί ότι μόλις το 30% της νεολαίας του πλανήτη, έχει πρόσβαση σε χρήση/ ή και κατοχή του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Όσο για τα έργα αναπτυξιακής βοήθειας, το 2014 έφτασαν τα 135,200 εκατομμύρια δολάρια (το υψηλότερο ποσοστό που έχει ποτέ καταγραφεί) ενώ το δανειακό βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει σταθερό στο 3% των εσόδων από τις εξαγωγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 79% των εισαγωγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες εισήρθε στις ανεπτυγμένες χώρες χωρίς δασμούς.

Οπότε τι πρέπει να κάνουμε; Όπως προαναφέραμε η διεθνής συνεργασία προς όλες τις κατευθύνσεις είναι απαραίτητη. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να βελτιώσουν την οργάνωσή τους προκειμένου να μπορούν επιτυχέστερα να συλλέγουν φόρους και άλλα έσοδα. Επίσης θα πρέπει το χρέος τους, ειδικότερα στην περίπτωση των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών, να γίνει βιώσιμο μέσω συντονισμένων πολιτικών προώθησης της χρηματοδότησης, ελάφρυνσης και αναδιάρθρωσής του.

Επιπροσθέτως, οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας, χρηματοδοτικών πόρων από διάφορες πηγές και προώθησης επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει η τεχνολογία (έστω μία βασική χρήση της) -και η καινοτομία- να φτάσει και να διαδοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες με ευνοϊκούς όρους. Όπως είναι πολύ σημαντικό και ο πληθυσμός να εκπαιδευτεί ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει πρακτικές της αγοράς και της οργάνωσης των ανεπτυγμένων χωρών.

Όσο για το εμπόριο, ο στόχος 17 επιδιώκει ένα ανοικτό, ισότιμο και απαλλαγμένο από διακρίσεις για όλους, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με σημαντική αύξηση των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και πρόσβαση στις απαλλαγμένες από δασμούς αγορές σε διαρκή βάση.

 Όλα τα παραπάνω έχουν ανάγκη από μία θεσμική και πολιτική συνοχή, από πολυμερείς εταιρικές συνεργασίες αλλά και από την ικανότητα μέτρησης της προόδου της βιώσιμης ανάπτυξης. Χωρίς συνεργασίες και διεθνείς συνεργασίες όλοι οι στόχοι θα παραμείνουν στα χαρτιά και στην καλή διάθεση όσων δούλεψαν για να τους αποτυπώσουν. Ας στοχεύσουμε λοιπόν σε μία πραγματική συνεργασία όλων ανεξαιρέτως.