Δες φώτο
22.01.2020

Ανοικτή Επιστολή για τη μετανάστευση από 17 οργανώσεις

Οι 17 υπογράφουσες οργανώσεις βρίσκονται από τις απαρχές της αποκαλούμενης «προσφυγικής κρίσης» στο πλευρό της ελληνικής Πολιτείας και των προσφύγων και γνωρίζουν ότι η βελτίωση του συστήματος υποδοχής, ένταξης και ασύλου στη χώρα είναι εφικτή.

Η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα ζητώντας προστασία, σεβόμενη τις νομικές της υποχρεώσεις, αλλά και να δώσει τέλος στο φαύλο κύκλο στον οποίο έχει περιέλθει, με μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη της τα πλεονεκτήματα της ένταξης των προσφύγων αλλά και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών υποδοχής.

Μέσω της ανοικτής επιστολής οι υπογράφουσες οργανώσεις απευθύνονται στον νέο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ζητώντας την υλοποίηση όσων πολιτικών προσέκρουσαν σε ποικίλα εμπόδια και δυσκολίες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Διαβάστε εδώ την Ανοικτή Επιστολή.