Σημαντικός πυλώνας της δράσης μας είναι η άσκηση θεσμικής πίεσης για τον στόχο της Agenda 2030 «να μη μείνει κανένας πίσω». Διαβάστε περισσότερα στη σύνοψη πολιτικής με θέμα τη μετανάστευση υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων.
Ανοικτή Επιστολή για τη μετανάστευση από 17 οργανώσεις οι οποίες βρίσκονται από τις απαρχές της αποκαλούμενης «προσφυγικής κρίσης» στο πλευρό της ελληνικής Πολιτείας και των προσφύγων.

Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης